“Ilusa ahju konkursi” tingimused

1. Konkursi korraldab Wienerberger AS.

2. Konkursi eesmärgiks on leida ja tunnustada ilusaid tellistest laotud küttekoldeid – ahjusid, kaminaid ja välistingimustes kasutatavaid grillahjusid, suitsuahjusid, grille, kaminaid, pliite või muid taolisi tulekoldeid, mille puhul on TERCA keraamiliste telliste kasutamine toimunud parimal võimalikul viisil.

3. Projekti esitamise kriteeriumid:

3.1.   Suur osa küttekoldest peab koosnema vähemalt ühest TERCA keraamilisest tellisest;

3.2.   Projekti lõpetamis- ja valmimistähtaeg oli 2008. aastal või hiljem;

3.3.   Uued ning ka hästi ja huvitavalt renoveeritud kolded on teretulnud.

3.4.   Projekt saab kandideerida auhinnale vaid ühes kategoorias.

4. Konkursil saab osaleda ainult interneti teel. Külastage kodulehte ja sisestage konkursi osalusankeeti kõik nõutud andmed ning laadige ülesse vähemalt kolm eri-ilmelist ja ilusat pilti esitatud projektist.

5. Projekti esitaja vastutab ja kinnitab, et esitatud andmed on korrektsed ja täielikud. Valeandmete esitamisel auhinda ei väljastata või tuleb see Wienerberger AS-le tagastada. Wienerberger AS ei vastuta konkursile esitatud tööde informatsiooni õigsuse eest.

6. Konkursile esitatavad pildid ahjudest, kaminatest ja välistingimustes tulekolletest peavad olema jpg. formaadis ja suure resolutsiooniga – lühem külg vähemalt 2000 pikslit. Pildid tuleb enne üleslaadimist pealkirjastada projekti ja omaniku nimega (näiteks Minu_ilus_ahi_Eesnimi_Perenimi).

7. Konkursi võitjad valib välja zürii, kuid välja on pandud auhind ka publiku lemmikule.

7.1. Žüriisse kuulub viis liiget.

7.2. Konkursile laekuvad tööd avaldatakse hindamiseks võistlustööde galeriis ning kõigil on võimalik anda hääl oma lemmiku poolt. Kodulehel hindamiseks avaldatud fotod pealkirjastatakse ainult projekti nimega.

8. Konkursil on kolm kategooriat ning iga kategooria võitja preemiaks on 1000 Eurot, mis jaguneb järgnevalt: küttekolde tellijale/omanikule 500 Eurot ning küttekolde ehitajale 500 Eurot.Kategooriad on:

  • Ahi;
  • Kamin;
  • Välistingimustes kasutatav tulekolle (grillahi, grill, suitsuahi, kamin või pliit).

8.1.   Žüriil on õigus jätta välja määramata preemia eelnimetatud kategooriates, kui võistlevaid projekte ei laeku või on esitatud projektide hulk konkreetses kategoorias liiga väike ehk 1-3 projekti.

8.2.   Eelnimetatud kategooriate parimad valib žürii lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on määravaks žürii esimehe hääl. Žürii esimees valitakse žürii liikmete hulgast lihthäälteenamusega.

8.3.   Preemiad antakse võitnud ahju, kamina ja välitingimustes tulekolde omanikule/tellijale ning selle ehitajale/pottsepale.

8.4.   Preemiad makstakse välja hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tulemuste avalikustamist korraldajate poolt. Preemiad kuuluvad maksustamisele vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

9. Ka rahvas saab valida oma lemmiku, külastades võistlustööde ja hiljem konkursi rahva lemmiku hääletuse galeriid ning andes hääle oma lemmiku poolt.

9.1. Projekte hinnatakse kuude kaupa – jaanuaris laekunud töid hinnatakse vaid jaanuaris, veebruaris laekunud töid vaid veebruaris jne.

9.2. Igal kuu esimesel päeval avaldatakse eelneva kuu võitja ehk kõige enim hääli kogunud projekt. Kõikide kuude võitjate vahel selgitatakse välja rahva lemmik, mille hääletus toimub 1. novembrist – 31.detsembrini 2013.

9.3. Konkursi rahva  lemmikuks valitud projekti preemiaks on ekskursioon kahele Aseri tellisetehasesse koos ööbimise, hommikusöögi ja piiramatu vee- ja saunakeskuse kasutamisega Rakveres, AQVA Hotel & Spa’s. Auhinna saavad nii küttekolde omanik kui ka ehitaja.

10.   Žürii poolt valitud võitjad avalikustatakse pidulikul vastuvõtul kuni 31. jaanuarini 2014 a. Täpsem info vastuvõtu toimumise ajast ja kohast teatatakse hiljem.

11. Võistlus algab 1. jaanuaril 2013.

12. Võistlustööde esitamise viimane kuupäev on 31. oktoober 2013.

13. Konkursile esitatud projektide hindamine:

13.1. Konkursile esitatud materjalidega tutvub žürii esimesel istungil. Koostatakse võistlustööde protokoll, kus kontrollitakse ja fikseeritakse kõigi võistlustööde andmed ja vastavad märgusõnad. Protokoll ei kuulu avalikustamisele.

13.2. Žürii otsustab, millised võistlustööd pääsevad hindamisele. Võistlustöid ei hinnata:

  • Kui projekt ei ole esitatud enne konkurssi lõpptähtaega ehk 31. oktoobrit 2013;
  • Kui esitatud projekt ei vasta võistlustingimustele;
  • Kui esitatud projekti materjalid ei ole vormistatud võistlusreeglite kohaselt;

13.3. Žürii istungid fikseeritakse protokolliga, mis ei kuulu avalikustamisele.

14. Konkursitööde materjalid kuuluvad Wienerberger AS’ile ega kuulu tagastamisele.

14.1.  Fotode kasutamine:

14.1.1.      Konkursile esitatud fotod jäävad Wienerberger AS omandina fotoandmebaasi.

14.1.2.      Wienerbergeril on õigus neid materjale tasuta kasutada tervikuna või osade kaupa mistahes sagedusega ja ilma ajalise piiranguta trüki- ja online-meedias, reklaamikampaaniates ja näituste raames.